Eerste Sommelier van België - reglement

REGLEMENT

Artikel 1 – De nationale wedstrijd voor Best Sommelier of Belgium wordt jaarlijks georganiseerd. De praktische organisatie van de eengemaakte wedstrijd is in handen van een technische commissie met vertegenwoordigers van de Gastronomische Club Prosper Montagné, de Vereniging Vlaamse Sommeliers en de Belgische Sommeliersgilde.

De Trofee past in het kader van de wedstrijden voor Beste Sommelier van Europa en de wereld. De winnaar van de Trofee krijgt de titel Best Sommelier of Belgium toegekend en mag daarna ook deelnemen aan de preselecties van de internationale wedstrijden.

Artikel 2 – De wedstrijd staat open voor alle professionele sommeliers die hun beroep uitoefenen op Belgisch grondgebied, hetzij als zelfstandige restauranthouder, hetzij als tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen.

Artikel 2 bis – Gewezen winnaars van de wedstrijd Best Sommelier of Belgium mogen niet meer deelnemen.

Artikel 3 – Alle kandidaturen moeten uiterlijk op 1 september 2016 ingediend worden, samen met een curriculum vitae, een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat en een exemplaar van de wijnkaart van de horecazaak in kwestie.

Artikel 4 – Vereiste kennis : de wijngaard, druivensoorten, most, wijnbouw, de wijngaarden en wijnsoorten van Europa, de bekendste wijngaarden en wijnen uit de hele wereld, likeuren en sterke dranken, de Belgische wetgeving inzake wijnen en alcoholhoudende dranken, het gebruikelijke aanbod van dranken (bieren, koffie, thee, …) in restaurants, wijnkaart, technieken van het beroep van wijnkelner, harmonie van wijnen en gerechten, het wijnproeven, de Belgische en buitenlandse likeuren en sterke dranken, de bekendste sigarensoorten en hun dienst, één vreemde taal* (Engels voor de Franstaligen, Frans of Engels voor de Nederlandssprekenden). *Door het A.S.I. officieel erkende talen.

Artikel 5 – De wedstrijd verloopt in drie fasen : een selectieproef , een halve finale en een finale. Het is het Europees Technisch Comité van het A.S.I. (Association de la Sommellerie Internationale), die de verschillende fasen van de wedstrijd organiseert en streng controleert.

Artikel 6 – De selectieproef bestaat uit een vragenlijst die samen met het officiële inschrijvingsformulier ingevuld dient teruggestuurd te worden. Deze documenten moeten uiterlijk op 1 september 2016 bij het wedstrijdsecretariaat ingediend worden. Om zich te plaatsen voor de halve finale moet de kandidaat 75% behalen.

Artikel 7 – De halve finale zal plaatsvinden op maandag 12 september 2016 om 9 uur bij Duvel Moortgat, Breendonk-Dorp, 58 te 2870 Puurs.

Ze zal bestaan uit : schriftelijke, mondelinge en praktische proeven. De kandidaten dienen zich in werkkledij aan te bieden. Enkel de drie beste kandidaten gaan door naar de finale. Zij zullen daarvan verwittigd worden op woensdag 14 september 2016. De halve finalisten verbinden zich ertoe om aanwezig te zijn op de proclamatie, om hun diploma in 6ontvangst te nemen, tijdens de finaledag die plaats vindt op zondag 16 oktober 2016.

Artikel 8 – De finale is openbaar, en zal plaatsvinden op zondag 16 oktober 2016 in de Waerboom, Jozef Mertensstraat, 140, 1702 Groot-Bijgaarden. De kandidaten dienen zich in werkkledij aan te bieden. De finale zal enkel bestaan uit praktische en mondelinge proeven.

Artikel 9 – Voor het eindresultaat tellen alleen de proefresultaten van de finale. Enkel in het geval van een gedeelde eerste plaats wordt er rekening gehouden met de punten van de halve finale om de winnaar aan te duiden.

 rtikel 10 – De jury wordt samengesteld uit bekende personen uit de restaurant - en hotelsector, de wijnbouw, het onderwijs en de vakpers.

 Artikel 11 – De jury wordt voorgezeten door een bestuurslid van de organiserende verenigingen. Een lid van A.S.I. (Association de la Sommelerie Internationale) controleert.

 Artikel 12 – De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt.

Artikel 13 – De winnaar krijgt de titel van “Best Sommelier of Belgium 2016-2017” toegekend. De resultaten worden officieel bekendgemaakt op de receptie van de Gala-avond van de Belgische Sommeliersgilde op zondag 16 oktober 2016 om 19 uur.

Artikel 14 – Indien de winnaar de Belgische nationaliteit heeft, mag de winnaar ook deelnemen aan de nationale selectie voor internationale wedstrijden

Artikel 15De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

                                               ©1952-2016 • Club Prosper Montagné

Comments