Eerste Maître d'hôtel van België - reglement

GASTRONOMISCHE CLUB PROSPER MONTAGNE VZW

Reglement van de wedstrijd voor de titel van

"EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2019"

Officiële meesterschapswedstrijd erkend door de minister bevoegd voor
Middenstand bij wet van 13 mei 2009

Art. 1

In het kader van haar activiteiten organiseert de “Gastronomische Club Prosper Montagné vzw” de nationale wedstrijd voor de titel van

"EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2019"

Deze wedstrijd is officieel erkend door het Ministerie van Middenstand als meesterschapswedstrijd volgens de wet van 13 mei 2009.

Art. 2

De wedstrijd staat open voor alle professionelen van de service, die hun activiteiten uitoefenen op Belgisch grondgebied, ofwel als zelfstandige behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, ofwel als tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming eveneens ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen.

Art. 3

Vereiste kennis: Omgang met gasten: Onthaal, klantvriendelijke en kwalitatieve bediening. Menukennis, allergenen, basis kennis van de gerechten. Zaaltechnieken: Mise en place van de zaal Bereidingen, versnijdingen, fileren, flamberen. De Belgische en buitenlandse kazen. Serveren van kaas- en/of nagerechtenchariot of buffet. Dranken: druivensoorten, wijnsoorten van Europa, de bekendste wijngaarden en wijnen uit de hele wereld. De Belgische en buitenlandse likeuren en sterke dranken. Het gebruikelijke aanbod van dranken (bieren, koffie, thee, …) in restaurants. Wijnkaart, harmonie van wijnen en gerechten. Vaardigheden: Stressbestendig, probleemoplossend, flexibel, initiatief, verantwoordelijkheid, orde, voorkomen, één vreemde taal (Engels of Nederlands voor de Franstaligen, Frans of Engels voor de Nederlandssprekenden).

Art. 4

De wedstrijd verloopt in drie fasen: één: schriftelijke selectieproef, twee: mondelinge selectie, drie: de finale. De selectieproef bestaat uit een vragenlijst die samen met het officiële inschrijvingsformulier ingevuld dient te worden.

Voor het mondelinge worden de kandidaten persoonlijk uitgenodigd per email.

Om deel te nemen moeten de kandidaten een dossier indienen met volgende documenten:

  1. Het inschrijvingsformulier.
  2. Een blad met de volledige coördinaten van de deelnemer (naam, adres, telefoon, e-mail, enz.), de beroepsloopbaan, op papier naar keuze en bijgevoegd in dezelfde omslag.
  3. Een pasfoto
  4. De ingevulde vragenlijst voor de selectie.

Om geldig deel te nemen moet het VOLLEDIG dossier per e-mail gestuurd worden naar:

concours [at] club-prosper-montagne [dot] be

of onder gewone gesloten omslag, geadresseerd aan:

Secretariaat van Club Prosper Montagné, Residentie De Veste, Komvest 34, 8000 Brugge

Het dossier moet aankomen voor 15 mei 2018

Bij ontvangst van het dossier zal het secretariaat aan de kandidaat een ontvangstmelding sturen, de dossierstukken een volgnummer geven en de lijst van de deelnemers geheim houden tot na de officiële lezing door het leescomité.

Nadien worden alle kandidaten persoonlijk uitgenodigd voor de mondelinge proef op maandag 18 juni 2018 in Restaurant La Villa Lorraine te Brussel ( Ukkel).

Art. 5

De vragenlijst voor de selectie zal gelezen en beoordeeld worden door een leescomité bestaande uit beroepsmensen. Dit comité, dat zijn beslissing zal verantwoorden, zal de Voorzitter de 5 vragenlijsten meedelen die weerhouden zijn voor de finale. De Voorzitter zal de nummers van de weerhouden kandidaten meedelen aan het secretariaat dat hen zal uitnodigen voor de finale.

Art. 6

De finale zal plaatsvinden op maandag 1 oktober 2018 om 8.30 uur in de hoeve Cortvriendt, Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15 te Brugge.

Tijdens de finale mag de kandidaat z’n/haar eigen commis laten meewerken bij de opgelegde proeven.

De finale is openbaar. De kandidaten dienen zich in werkkledij aan te bieden. De finale zal enkel bestaan uit praktische en mondelinge proeven.

Voor het eindresultaat tellen alleen de proefresultaten van de finale. Enkel in het geval van een gedeelde eerste plaats wordt er rekening gehouden met de punten van de vragenlijst en het mondelinge om de winnaar aan te duiden.

Art. 7

De heer Jan De Craemer, maître d’hôtel van restaurant Villa Lorraine te Brussel is ambassadeur van de wedstrijd “Eerste Maître d’ Hotel van België 2019” en in die hoedanigheid is hij President van de hieronder vermelde jury.

De jury wordt samengesteld uit bekende personen uit de restaurant- en hotelsector, de wijnbouw, het onderwijs en de vakpers.

De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt. In dat geval krijgt de best geklasseerde kandidaat een diploma van verdienste.

Art. 8

De resultaten worden bekend gemaakt rond 15.00 uur.

De officiële prijsuitreiking vindt ’s avonds plaats op het banket van de Voorzitter. Alle finalisten en hun partner worden uitgenodigd door de Club alsook zijn/haar commis.

Art. 9

De winnende finalist zal de titel dragen van:

"EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2019"

Hij ontvangt, naast verschillende waardevolle prijzen, de beker van de Gastronomische Club Prosper Montagné.

De overige deelnemers worden:

"FINALIST VAN DE WESTRIJD EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2019"

Art.10

Door deel te nemen bevestigen de kandidaten dat zij zich, zonder reserve, schikken naar dit reglement.

Art. 11

De Gastronomische Club Prosper Montagné behoudt het volledige eigendomsrecht over alle beelden, bewegend of statisch, die rechtstreeks of onrechtstreeks op de wedstrijd betrekking hebben.

Art. 12

De winnaar zal aanvaarden om zijn/haar medewerking te verlenen aan acties die de Gastronomische Club Prosper Montagné zelf of in samenwerking met haar partners organiseert (televisie, media, reportages, promotionele aanwezigheid, enz.), in wederzijds belang en met de eerbiediging van beide partijen.

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

DE KANDIDAAT :

Voornaam :

Naam :                                                                          

Geboortedatum :

Nationaliteit :

Naam van de Firma  :                                                       

Adres :                                                         

Postcode :                                                 

Telefoonnummer :

e-mail :

 

Terug te sturen naar het wedstrijdsecretariaat

Om geldig deel te nemen moet het VOLLEDIG dossier, vóór 15 mei 2018, per e-mail gestuurd worden naar:

concours [at] club-prosper-montagne [dot] be

of onder gewone gesloten omslag, geadresseerd aan:

Secretariaat van Club Prosper Montagné, Residentie De Veste, Komvest 34, 8000 Brugge

Voor meer informatie:
Robert Van Landeghem, voorzitter Club Prosper Montagné, +32 475 96 44 53

                                               ©1952-2016 • Club Prosper Montagné

Comments