Wedstrijden

Onze vereniging organiseert jaarlijks een concours waarbij op zoek wordt gegaan naar de beste kok en de beste sommelier van het land. Deze wedstrijden zijn officieel erkend door de minister bevoegd voor Middenstand bij wet van 13 mei 2009 betreffende de officiële meesterschapswedstrijden.

De benamingen “Wedstrijd van Eerste Kok van België” en “Wedstrijd van Eerste Wijnschenker van België” gevolgd door het jaar van de wedstrijd zijn dus beschermd en voorbehouden aan de officiële meesterschapswedstrijden van de Club Prosper Montagné. Het doel is om de organisatoren geen oneerlijke concurrentie te laten ondervinden van andere wedstrijden waarvan de ernst en de objectiviteit niet altijd gewaarborgd zijn, maar ook om de zichtbaarheid van deze wedstrijden bij het grote publiek te versterken en hun geloofwaardigheid ten opzichte van de beroepsmensen te garanderen. 

Doorgaans scoren de laureaten ook bijzonder goed op internationaal vlak.

Robert Van Landeghem, Provoost Keukenchefs, staat in voor de coördinatie en het goede verloop van de wedstrijd 'Eerste Kok van België'. Gido Van Imschoot, Provoost Sommeliers, staat in voor de coördinatie en het goede verloop van de wedstrijd 'Eerste Wijnschenker van België'.  

De titel “Eerste Kok van België » bij Club Prosper Montagné wordt erkend als de hoogste professionele onderscheiding in België. Hij wordt toegekend na een reeks proeven, waarbij de regels die in het reglement werden vastgelegd, strikt worden gevolgd.

Elke stap wordt nauwkeurig opgevolgd en gejureerd. De juryleden van de verschillende proeven worden gekozen op basis van hun deskundigheid. Van hen wordt bovendien verwacht dat zij onafhankelijk zijn en dat hun conclusies relevant zijn. 

                                               ©1952-2016 • Club Prosper Montagné